Lifestyle

การสั่งสินค้าจากจีน

สั่งสินค้าจากจีน

การค้าขายออนไลน์ เรียกได้ว่ามีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นทุกปีๆ แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า นอกจากตลาดขนส่งใหญ่ๆ ในประเทศแล้ว เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาไปเอาสินค้าอื่นๆ จากที่ไหนมาขาย? แล้ววิธีการสั่งทำยังไง? ได้บอกเล่าประสบการณ์และแชร์วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์จีน อย่าง Taobao มาขายต่อง่ายๆ ผ่านเว็บชิปปิ้งอย่างละเอียดยิบ มาให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ได้เรียนรู้กัน

Taobaoland เชื่อว่า หลายคนอาจมีคำถามค้างคาใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจีน ซึ่งสามารถทำความ เข้าใจได้จาก 8 หัวข้อต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นพรีออเดอร์จีนมือใหม่เข้าใจวิธีการสั่งของจากจีนและ วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง


การพรีออเดอร์จีนมี 2 รูปแบบ


รูปแบบที่ 1 เป็นการสั่งสินค้าจากจีน/สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์จีนโดยตรง เช่น Taobao, Tmall และ ต้องติดต่อ Shipping ด้วยตัวเอง
รูปแบบที่ 2 ทำการสั่งของจากจีน/สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ส่วนกลาง หรือเป็นเว็บไซต์นายหน้า เช่น Taobaoland เป็นต้น


ค่าใช้จ่ายมีการคิด 2 รอบ

แบ่งแต่ละรอบออกเป็น รอบค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ได้ทำการซื้อและค่าส่ง ภายในประเทศจีน และรอบของ Shipping จีน เป็นรอบขนส่งจากจีนมายังประเทศไทย


ค่าขนส่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน


ส่วนที่ 1 คือ ค่าขนส่งจากจีน-จีน หมายความว่า สินค้าจากร้านค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจะถูกนำส่ง มายังโกดังของจีนก่อน
ส่วนที่ 2 คือ ค่าขนส่งจากจีน-ไทย หมายความว่า เมื่อสินค้าได้ถูกขนส่งมายังโกดังของจีนแล้ว ขั้นตอน ถัดไปคือการลำเลียงหรือการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศ อาจผ่านทางเรือ ทางบก หรือทางอากาศ ซึ่งเป็นส่วนของการให้บริการของ Shipping ที่ได้เลือกใช้บริการนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่ใน กระบวนการที่สินค้ากำลังถูกขนส่งมายังประเทศไทย
ส่วนที่ 3 คือ ค่าขนส่งจากไทย-ไทย หมายความว่า เป็นการขนส่งภายในประเทศไทย เป็นการนำ สินค้าที่เก็บไว้ในโกดังไทย และเตรียมกระจายส่งไปยังที่อยู่ของผู้สั่งซื้อสินค้า หรือหากต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งส่วนนี้ สามารถไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเองตามโกดังของแต่ละบริษัท Shipping ที่ได้ใช้บริการ

การสั่งของจากจีนสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์กลางอย่าง Taobaoland และสำหรับการเลือก Shippingจีน ให้ตรงกับความต้องการนั้นต้องพิจารณาอะไรหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการ การติดตามความเคลื่อนไหวของการขนส่งสินค้าได้