Lifestyle

การเลือกของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าแบบผิด ๆ

ของขวัญพรีเมียม

การเลือกของขวัญพรีเมียม นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งในการเลือกของพรีเมี่ยมสักชิ้นให้กับลูกค้าของเราของเรานั้นเราจะต้องคำนึกถึงหลากหลายปัจจัยอย่างมาก แต่ว่าแน่นอนว่าก็มีหลากหลายครั้ง ที่เจ้าของธูรกิจนั้นมักจะเลือกของพรีเมี่ยมผิด ๆ ให้กับลูกค้าของตัวเอง ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าการเลือกของพรีเมี่ยมที่ผิด ๆ นั้นจะเป็นการเลือกแบบไหน และเราไม่ควรที่จะเลือกให้กับลูกค้าของเรา  

ไม่สามารถที่จะใช้ประโยยชน์ได้  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การใช้ประโยชน์” นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เรานั้นจะต้องเลือกอย่างแรก ดังนั้นการเลือกของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้านั้นเราจะต้องเลือกของพรีเมี่ยมที่ลูกค้านั้นสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ เพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะใช้ประโยชตน์ได้สำหรับตัวลูกค้าเอง  ซึ่งจะตอบโจทย์มากกว่าการที่เรานั้นจะเลือกของพรีเมี่ยมที่ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นั้นเอง  

เหมาะสมกับเพศใดเพศหนึ่ง  

อีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นคือการเลือกของขวัญพรีเมียม ที่เหมาะสมกับลูกค้าเพศใดเพศหนึ่ง  ซึ่งนั้นจะทำให้จำกัดกลุ่มลูกค้าของเรามากเกินไป ดังนั้นการเลือกของพรีเมี่ยมที่ดีนั้นเราไม่ควรที่จะเลือกของพรีเมี่ยมที่เหมาะสมกับลูกค้าเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ไม่อย่างนั้นจะทำให้ลูกค้าของเรานั้นน้อยลงได้ด้วยเช่นกัน การเลือกของพรีเมี่ยมที่ดีนั้นจะต้องให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง ด้วยเช่นกัน  

มีขนาดที่ใหญ่เกินไป  

ในเรื่องของขนาดนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หลากหลายคนนั้นมักจะซื้อของขวัญพรีเมียม ที่มีขนาดใหญ่ไว้ก่อน ซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมาก เพราะว่าของพรีเมี่ยมนั้นไม่จำเป็นต้องมีขนาดที่ใหญ่ ก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน โดยเรานั้นไม่จำเป็นต้องเลือกขนาดที่ใหญ่ แต่ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำหนักตะดีมากกว่าอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ  

เรื่องของความเหมาะสมนั้นก็มีความสำคัญอย่างมาก โดยหลากหลายครั้งที่เจ้าของธุรกิจนั้นมักจะมองข้ามในเรื่องนี้ไปเพราะว่า คิดว่าไม่มีความสำคัญสำหรับของพรีเมี่ยม แต่ว่าสำหรับเจ้าของธรกิจนั้นควรที่จะเลือกของพรีเมี่ยมที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และ สามารถใช้ร่วมกับสินค้าของธุรกิจได้จะช่วยตอบโจทย์มากกว่าอย่างมาก ดีกว่าการเลือกสินค้าที่ไม่มีความไม่เหมาะสม และ ไม่สามารถใช่รวมกับสินค้าของธุรกิจขของเราได้นั้นเอง  

ไม่มีความคงทน ในการใช้งาน  

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของการใช้งานนั้นไม่ควรจะเป็นของพรีเมี่ยมที่ไม่มีการรับประกัน หรือ สินค้าเสียหายได้ง่าย เพราะว่าจะทำให้ เสียความน่าเชื่อถือ สำหรับ ธุรกิจ ดังนั้นเรื่องของความคงทนนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหาของพรีเมี่ยมนั้น ข้อห้ามเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะเลือกของพรีเมี่ยมให้ดี และ มีความเหมาะสมในการใช้งานกับธุรกิจของเรา และทำให้มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นเรื่องของพรีเมี่ยมจึงเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่ไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเช่นกัน