Lifestyle

ข้อดีของมอเตอร์เขย่า

มอเตอร์เขย่า

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมมักมีการใช้มอเตอร์หลากหลายชนิดเพื่อให้กระบวนการการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้โดยปราศจากอุปสรรคใด ๆ มาติดขัดในระหว่างของการผลิต ซึ่งการทำงานของมอเตอร์แต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปร่างหน้าตา ลักษณะการทำงาน ทิศทางการหมุน รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยของมอเตอร์แต่ละตัวจะมีความซับซ้อนและความยากง่ายในการใช้งานที่ต่างกัน  

ถือว่าผู้ประกอบการที่จะต้องมีการใช้งานเกี่ยวกับมอเตอร์หลากหลายชนิดในกระบวนการผลิตจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเครื่องเครื่องจักรอย่างรอบคอบหรือมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรมาคอยติดตั้ง ตรวจสอบและประสานงานให้ความรู้และมอเตอร์ที่มักจะคุ้นเคยกันอย่างบ่อยครั้งนั้นก็คือ มอเตอร์เขย่า  

มอเตอร์เขย่าคืออะไร 

มอเตอร์เขย่าเป็นมอเตอร์ประเภทที่เป็นอุปกรณ์ช่วยสร้างแรงสั่นขนาดเล็กหรือฉันเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า Turbine Vibrator มีหน้าที่ในการช่วยสร้างแรงสั่นเป็นการกระตุ้นให้อุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ในการผลิตนั้นให้สามารถถ่ายเทหรือขนย้ายวัสดุจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งหรือหากเป็นกระบวนการผสมวัตถุดิบต่าง ๆ จะเป็นการถ่ายเทวัสดุจากถังพักวัตถุดิบ เพื่อส่งต่อวัตถุดิบไปยังระบบการคัดแยกต่อไป  

การนำไปใช้งานปัจจุบัน 

ในปัจจุบันมีการนำมอเตอร์เขย่ามาปรับใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากมาย ซึ่งมอเตอร์เขย่าชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานในเครื่องจักรได้หลากหลายรูปแบบ แล้วแต่การปรับนำไปใช้ของช่าง แต่จะต้องพิจารณาจากหน้างานการผลิตเป็นหลักว่ามอเตอร์เขย่า มีหน้าที่ที่เหมาะสมตามประเภทของการผลิตหรือไม่รวมทั้งหน้าที่ที่สำคัญหรือไม่ มอเตอร์เขย่ายังมีส่วนช่วยให้สายพานลำเลียงวัตถุทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วของสายพานให้เหมาะสมกับน้ำหนักวัตถุดิบที่ต้องมีการเคลื่อนที่หรือลำเลียงส่งต่อไปยังอีกกระบวนการหนึ่ง  

นอกจากนี้มอเตอร์เขย่ายังสามารถนำมาปรับใช้กับการติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ทุ่นแรงเช่นรางเลื่อนที่มีการประกอบมอเตอร์เขย่าจะทำหน้าส่งตัววัตถุให้เลื่อนอยู่บนรางเลื่อนและเคลื่อนที่ได้อยากมีทิศทางและสามารถใช้แรงสั่นสะเทือนเป็นตัวนำพาการเคลื่อนที่ตามทิศทางของรางที่จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องร่อน เพื่อคัดกรองแยกขนาดของส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ซึ่งแรงสั่นสะเทือนจะช่วยเข้ามาเขย่าและทำหน้าที่ร่องกรองได้ตามความเร็วของมอเตอร์ ทำให้สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วในการทำงานได้ จึงถือว่าเป็นการปรับใช้มอเตอร์เขย่ากับการทำงานได้อย่างเหมาะสม แถมยังช่วยประหยัดระยะเวลาในการทำงานได้อีกด้วย ซึ่งขั้นตอนในส่วนตรงนี้หากใช้แรงงานคนจะทำให้เสียเวลาและเปลืองพลังงานคนโดยใช่เหตุ ดังนั้นเราจึงควรนำมอเตอร์แต่ละชนิดมาศึกษาการใช้งานและนำมาปรับใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสูงสุด