Lifestyle

คุณสมบัติที่ดีในการสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ในปัจจุบันการสมัครงานหรือหางานทำในในยุคนี้ค่อนข้างที่จะทำได้อย่างสะดวกสบายกว่าการหางานในยุคก่อน ๆ เนื่องจากมีเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เราจึงสามารถสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์หรือสามารถทำแบบฟอร์มกรอกใบสมัครเพื่อคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นได้ โดยลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานทั้งต่อตัวฝ่ายบุคคลเองและผู้สมัครงาน ที่สามารถโทรสอบถามอีเมล์หรือช่องทางการติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลยื่นเอกสารสมัครงาน รวมทั้งการโทรนัดสัมภาษณ์ที่สามารถทำได้ง่าย ทราบผลทันทีทันใดและลดโอกาสความผิดพลาดทางการสื่อสารได้ เนื่องจากสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทุกขณะเมื่อสงสัย ไม่เหมือนการหางานสมัยก่อนที่จะต้องหางานตามใบประกาศรับสมัครงานที่แปะอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือต้องไปตามหาหนังสือเล่มเหลืองที่รวบรวมชื่อบริษัทที่อยู่และเบอร์โทรซึ่งสามารถทำได้อย่างช้า ไม่สะดวกแถมยังลดโอกาสการได้งานทำ เนื่องจากผู้สมัครไม่สามารถเข้าถึงฝ่ายบุคคลได้ ซึ่งในขณะนี้มีการประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ เราสามารถทราบถึงเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร ทำให้เราสามารถตรวจสอบตัวเราว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่บริษัทต้องการหรือไม่ เพื่อจะได้คัดกรองตัวเองเบื้องต้นไม่ให้เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายอีกด้วย 

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกสถานที่ทำงาน 

คุณสมบัติเบื้องต้นในการประกาศรับสมัครงานมักจะระบุตำแหน่งที่บริษัทยังขาดอัตราจ้างนั้นอยู่ วันเวลาในการทำงาน สวัสดิการเบื้องต้นที่ทางบริษัทจัดหาไว้ให้ ช่วงอัตราเงินเดือนที่ทางบริษัทกำหนดไว้เป็นค่าจ้างในตำแหน่งนั้น ๆ รวมทั้งต้องมีการค้นหา สถานที่ก่อตั้งของบริษัท เพื่อประเมินระยะทางความใกล้ไกลว่ามีความห่างจากที่พักอาศัยมากหรือไม่ รวมทั้งสามารถนำชื่อบริษัทมาศึกษาเพิ่มเติมว่าบริษัทนั้น ๆ มีการประกอบกิจการในด้านใด มีความใกล้เคียงกับสาขาวิชาหรือความรู้ความสามารถหรือทักษะความเชี่ยวชาญว่าพอที่จะสามารถทำได้และรับผิดชอบงานในส่วนนั้นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งศึกษาความก้าวหน้าของบริษัท เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทสามารถเติบโตขึ้นได้อีกและตัวคุณเองก็เติบโตไปได้พร้อมกันกับบริษัทนั้น ๆ  

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถหาบริษัทที่ตรงใจตรงกับความสามารถและอยู่ใกล้ที่พักอาศัยและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ ดังนั้นหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป เราควรที่จะต้องประเมินและเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถที่เราทำให้กับบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสมัครงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เพียงแค่เราที่จะสามารถเลือกบริษัทได้ บริษัทเป็นผู้เลือกตัวคุณเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เราควรอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครงานให้ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เสียประวัติของตัวคุณเอง