Lifestyle

ทำไมต้อง อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์

อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์

กิจการตามที่กฎหมายกำหนดต้องแต่งตั้ง จป หัวหน้างาน ซึ่ง จป หัวหน้างานมาจากลูกจ้างในระดับหัวหน้างานนั่นเอง ยุคนี้สมัยนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน หรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ารับการอบรม ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน ไม่ต้องจ้างสถาบันอบรมต่างๆ มาสอนถึงโรงงาน หรือไม่ต้องส่งพนักงานเดินทางไปเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานตามสถานที่ต่างๆ เพราะสามารถเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานได้ง่ายๆ เนื่องจากหลายๆ สถาบันได้มีการจัดอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ส่วนใหญ่จะใช้แอปพลิเคชันซูมเป็นหลัก

อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ดียังไง  

สะดวกสบาย

อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ สะดวก สบาย อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยสามารถอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก ยิ่งอบรมผ่าน

แอปพลิเคชันซูมที่มีประสิทธิภาพ คมชัด ทั้งภาพและเสียงในระดับ Full HD ก็ยิ่งดี

ประหยัดค่าใช้จ่าย

อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ช่วยประหยัดค่าใช้ ทั้งค่าจ่ายในการเดินทาง รวมถึงค่าน้ำมันรถ ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถ แต่ก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ง่ายๆ

รองรับมาตรการป้องกันโควิด-19

อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ นอกจากความสะดวกสบายแล้ว ยังเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้เราต้องป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม จึงมีการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ รวมถึงอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันของทางภาครัฐบาล  

อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์อย่างไร

  • เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและเข้าใจด้านข้อกฎหมาย
  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาอันตรายและพิจารณาแนวทาง วิธีการควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตราย

การอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ หลักสูตรที่ใช้อบรมตามแบบสากล โดยหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่วิชาได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน และหมวดหมู่สุดท้าย คือ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

รู้หรือไม่ว่า หากกิจการตามกฎหมาย ไม่จัดให้มี จป หัวหน้างาน ถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ดียังไง รวมถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ด้วย ปัจจุบันมีสถาบันหลายๆ สถาบันรับอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับอบรมทั้ง In houses และ Public ยิ่งให้บริการหรือมีค่าใช้จ่ายไม่แพง มีส่วนลดให้ ก็ยิ่งดี