Lifestyle

ประเทศไหน ที่มีการแบนบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้าง

Supreme LIV Pod

บุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายในหลากหลายประเทศอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีหลากหลายประเทศที่มีการให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศ และ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมามากมายอย่างเช่น Supreme LIV Pod แต่ว่าก็มีหลากหลายประเทศด้วยเช่นกันที่มีการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างที่มีการห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันบ้าง 

ประเทศไทย  

ประเทศไทยนั้นปัจจุบันนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะถูกกฎหมายดีหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ก็กำลังอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับ ดังนั้นปัจจุบันจึงยังไม่มีการยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะถูกกฎหมาย แต่ในอนาคตนั้นอาจจะยังไม่แน่ว่าจะมีการถูกกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าได้นะครับ  

ตรุกี  

ตรุกีนั้นได้มีการออกกฎหมายอย่างชัดเจนว่าห้ามจำหน่าย และ มีโฆษณา แต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีการแอบลักลอบการขายออนไลน์อยู่มาก ด้วยเช่นกัน  

สเปน  

สเปนนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการควบคุมกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าโดยบุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศนั้นจะไม่สามารถจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  

โปร์แลนด์  

โปร์แลนด์เองก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีการควบคุม และ จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน โดยโปรแลนด์นั้นจะมีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีด้วยเช่นกันเหมือนกับสเปนด้วยนั้นเอง 

ฮังการี  

ฮังการีนั้นเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด โดยการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศฮังการีนั้นจะมีควบคุม และ จัดจำหน่ายตามร้านค้าที่มีใบอนุญาตในการจัดจำหน่ายด้วยนั้นเอง  

ฟินแลนด์ 

  ฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่ไม่มีการจัดจำหน่ายนิโคตินอย่างถูกฎหมายดังนั้นประเทศฟินแลนด์จึงไม่มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่ามีสารนิโคตินเหลวอยู่ แต่ถ้าหากว่าไม่มีสารนิโคตินเหลว หรือไม่มีการโฆษณาภาพที่ชัดเจนก็จะสามารถที่จะจำหน่ายได้ด้วยเช่นกัน  

เดนมาร์ก 

เดนมาร์กนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการควบคุมคุณภาพของการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โดยบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีการควบคุม และ ใช้งานได้เฉพาะวงการแพทย์เท่านั้น ดังนั้นในเรื่องของการจำกัดโฆษณา และ การจำหน่ายในหประเทศเดนมาร์กเองก็หนึ่งในประเทศที่มีการจำกัดการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า 

ออสเตเรีย  

ออสเตเรียนั้นเป็นประเทศที่มีการจำกัดการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีการจำกัดที่ใช้ในเฉพาะวงการแพทย์เท่านั้นดังนั้นในเรื่องของการจำกัดนั้นประเทศออสเตเรียเองก็จะให้เฉพาะภายในอุปกรณ์การแพทย์เท่านั้นไม่สามารถที่จะนำมาออกจำหน่ายได้นั้นเอง  

สหรัฐอเมริกา  

สหรัฐอเมริกานั้นก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีการจำหน่าย และ การแบนด์ด้วยเช่นกัน  เพราะว่าบางรัฐก็จะมีการห้ามจำหน่าย บางรัฐก็เปิดเสรีในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเปิดเสรีด้วยเช่นกันในเรื่องนี้  

ดังนั้นจะเห็นว่ามีหลากหลายประเทศมากนะครับทีมีการเปิดเสรี และ บางประเทศเองก็มีการจำกัดการจำหน่ายด้วยเช่นกัน ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าข้อมูลที่เรานำมานี้จะช่วยให้เรานั้นได้เข้าในเรื่องของการจัด และ จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นในแต่ละประเทศ และนั้นจึงทำให้ในบางครั้งนั้นการที่มีบุหรี่ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาอย่างเช่น Supreme LIV Pod นั้นจึงจะต้องรอระยะเวลาถึงจะมีการจำหน่ายภายในประเทศด้วยนั้นเอง