Lifestyle

ปัญหาของ ระบบอาคารสูง ใครเป็นคนรับผิดชอบ

วิธีแก้ปัญหา ดาดฟ้ารั่ว

ปัจจุบันนั้นอาคารสูงนั้นจะมีขึ้นอย่างมาก ซึงภายในประเทศไทยนั้นก็กำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างตึก และ อาคารที่หลากหลายอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้น ภายในอาคารสูงนั้นจะมีระบบที่หลากหลายอย่างมาก และหลายคนั้นอาจจะเคยสงสัย ไหมครับว่าอาคารสูงนั้นจะมีความผิดพลาดในเรื่องอะไรบ้าง  

ระบบไฟฟ้า  

ระบบไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญ อย่างมาก เพราะว่าระบบไฟนั้นมีความสำคัญอย่างมากซึ่งในเรื่องของระบบไฟนั้นจะมีปัญหาที่หลากหลายอย่างมากที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นคือ “ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก” ซึ่งปัญหานี้นั้นจะเกิดจากระบบของเครื่องปั่นไฟ โดยถ้าหากว่าปัญหานี้นั้นทางเจ้าของหรือส่วนกลางนั้นจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนี้ที่จะแจ้งให้ส่วนกลางเป็นคนรับผิดชอบ แต่ถ้าหากว่าในกรณที่เจ้าของนั้นทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย นั้นทางเจ้าของห้อง หรือผู้ที่มาเช่าห้องอยู่นั้นจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นั้นเองเพราะว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ แต่เกิดจากการกระทำนะครับ  

ระบบการจ่ายน้ำ  

ในกรณที่อาคารสูงนั้นจะมีการใช้ปั๊มน้ำ และ  จะมีการใช้การเก็บน้ำใต้ดินด้วยเช่นกัน ซึ่งในเรื่องของระบบไฟฟ้านั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำกิน น้ำดื่ม หรือการอาบน้ำของเรานั้น ทุกอย่างล้วนอยู่ในระบบของการจ่ายน้ำทั้งหมด ดังนั้นหากว่าเกิดเหตุน้ำไม่ไหล นั้นทางส่วนกลางจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนั้นคือส่วนกลางจะโทรหาเพื่อให้ทางฝ่ายซ่อมบำรุงมาดูปั๊มน้ำ และ แทงก์น้ำใต้ดิน เพื่อให้การจ่ายน้ำนั้นเป็นระบบที่ปกติ  

ระบบความปลอดภัย อัคคีภัย และ ระบบดับเพลิง  

งานในระบบความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าอยู่ในส่วนของ ความปลอดภัย ดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่า ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งหากว่าไม่มีความปลอดภัยนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเอาได้ ดังนั้นในเรื่องของระบบการป้องกัน และ อัคคีภัยนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ ทุกอาคารนั้นควรที่จะติดตั้งในส่วนนี้ไว้ด้วยเช่นกัน  

ปัญหาการระบายต่าง ๆ และ การป้องกันปัญหา 

ปัญหาของปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ปัญหาของหลังคารั่วและปัญหาต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญที่ทางส่วนกลางนั้นจะเป็นคนรับผิดชอบโดยการแก้ไขปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็น วิธีแก้ปัญหา ดาดฟ้ารั่ว หรือ ปัญหาต่าง ๆ ทางส่วนกลางจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดด้วยเช่นกันถ้าหากว่าเกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่ามีคนที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นทางส่วนกลางหรือทางเจ้าของนั้นจะสามารถเรียกค่าเสียหายได้ด้วยเช่นกัน  

ปัญหาระบายน้ำทิ้ง 

ในกรณที่อาคารสูงนั้นมีความผิดพลาดในการปล่อยน้ำทิ้ง และ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยนั้นสามารถแจ้งกับส่วนกลางได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น ท่อน้ำทิ้งรั่ว หรือปัญหาอื่น ๆ ซึ่งผู้อยู่อาศัยนั้นสามารถเคลมกับประกันได้ด้วยเช่นกัน และในส่วนนี้คนที่จะรับผิดชอบในการซ่อมแซมนั้นคือส่วนกลาง  

ดังนั้นการขเอยู่และเข้าพักหอพักในอาคารสูงนั้นปัญหาต่าง ๆนั้นอาจจะเจอ เช่น น้ำรั่ว น้ำซึม ซึ่งการที่มองหาวิธีแก้ปัญหา ดาดฟ้ารั่ว นั้นอาจจะไม่ทางเลือกที่ดีนะครับทางที่ดีนั้นเราควรที่จะแจ้งส่วนกลางจะได้ช่วยเราไดมากกว่าอย่างมากนะครับ