บริการฆ่าเชื้อ

การบริการฆ่าเชื้อ

ต้องทำความสะอาดก่อนการฆ่าเชื้อเสมอ “การฆ่าเชื้อคือการใช้ระยะเวลาอันสั้นวเพื่อฆ่าหรือกำจัดเชื้อและ/หรือการทำให้เชื้อไวรัสที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งติดมากับส

Read More